I. Podmínky vložení inzerce

 1. Inzerce je zveřejněna po schválení administrátorem.
 2. Inzerent je povinen uvést pravé Příjmení, Jméno, případně firmu.
 3. Inzerent nese právní odpovědnost za podanou inzerci.
 4. Inzerent souhlasí se zpracováním dat dle zákona.
 5. Inzerent souhlasí se zasláním informačních e-mailů.
 6. Inzerent souhlasí s podmínkami portálu.
 7. Text inzerce formulujte stručně. Inzertní portál neslouží k prezentaci finančních produktů.
 8. Inzerce Affiliate, Iframe programů, nebo odkaz na www stránky, které obsahují tyto bannery, je zpoplatněna.
 9. Inzerce odkazující na www stránky, provozující vlastní inzerci bude zamítnuta.
 10. Nedůvěryhodná inzerce je zamítnuta.

II.  placená inzerce

 1. Inzerce na "Hlavní straně" je omezena.
 2. Automatické obnovení inzerátu a přesun na první pozici na "Hlavní straně" jednou měsíčně po dobu platnosti smlouvy (objednávky).
 3. Garance první pozice minimálně jednou měsíčně.
 4. Inzerce na straně 2 a 3 je řazena chronologicky.
 5. Objednávka placené inzerce je uzavřená na dálku a splatná do tří dnů.

III. reklamní bannery

 1. Hlavní reklamní banner rozměr 400x150 px.
 2. První pozice na všech stranách.
 3. Vložený reklamní banner, rozměr 400x50 px.
 4. Zobrazení mezi textovou inzercí na všech stranách.
 5. Boční reklamní banner, rozměr 130x130 px.
 6. Zobrazení v bočním reklamním panelu na všech stranách.
 7. Cena reklamních bannerů jsou individuální dle objednávky.

VI. ostatní ujednání a platební podmínky

 1. Smlouva o poskytnutí inzertních a reklamních služeb se uzavírá na dálku dle OZ č. 89/2012 Sb.
 2. Smlouva nabývá platnosti vložením izerce.
 3. Zadavatel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky za inzertní a reklamní služby. V případě nedodržení tohoto závazku je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a odstranit inzerci i reklamní bannery.
 4. V případě odstoupení od smlouvy podle bodu 3 se ruší vešketré slevy a benefity. Zadavatel souhlasí s přímou vykonatelností a zavazuje se uhradit vzniklou pohledávku včetně slev a benefitů a to do tří dnů od ukončení smlouvy.
 5. Provozovatel se zavazuje aktualizovat inzerci a reklamní bannery zadavatele dle objednávky.
 6. Zadavateli nevzniká žádný právní nárok na zveřejnění inzerce či banneru a provozovatel může odmítnout inzerci, která je v rozporu s dobými mravy nebo je nedůvěryhodná.
 7. Cena za vložení inzerce či banneru se řídí dle platného ceníku.